ترخیص کالا

امور گمرکی: انجام تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی از کلیه گمرکات کشور و همچنین صدور کالا از کشور براساس قوانین گمرکی

تعیین تعرفه: مشاوره در خصوص تعرفه های گمرکی و شرکت در کمیسیون های گمرکی و حل اختلافات و تجدید نظر

اخذ مجوز: اخذ مجوزهای بازرگانی، کمیسیون ماده ۱، استاندارد و همچنین اخذ مجوزهای ورود موقت و مرجوعی

بیمه: انجام بیمه نامه های باربری واردات و صادراتی

حمل و نقل کالا: حمل و نقل هوایی از سراسر دنیا و سوئیج اسناد کالا، حمل و نقل دریایی در سراسر اروپا، آسیا و آمریکا حمل و نقل زمینی کالاهای صادراتی از کشور آسیای میانه، ترانزیت خارجی و داخلی از گمرکات کشور

اعتبارات اسنادی: انجام گشایش اعتبار اسنادی، حواله ارزی و صرافی