درباره ما

گروه بازرگانی یوسف زاده

مبادلات تجاری

مبادلات تجاری و بازرگانی به منظور تامین مطمئن و به موقع کالا، از همان ابتدای پیدایش جوامع بشری و در راستای تداوم حیات اجتماعی از نقش و جایگاه ویژه و پراهمیتی برخوردار بوده است، هم زمان با تداوم پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی ایفای چنین مسئولیت مهمی را دیگر نه افراد منفرد به تنهایی دو با اتکا به صرف امکانات و منابع محدود پیرامونی خود، بلکه ضرورتا بنگاه ها و موسسات تجاری با درجات سازماندهی مختلف عالی و بالاتر عهده دار می گردد. در قرن حاضر و در عرصه جهانی شدن مبادرات به انجام چنین نقش مهمی از طرف موسسات بازرگانی اساسا با توان پذیرش مسئولیت های اجتماعی و اهتمام آنها به مشارکت در ایفای یک ماموریت برتر سازنده قابل تبیین و تعریف است.

اعتقاد ما

اعتقاد ما در گروه بازرگانی یوسف زاده (YTG) به این باور اساسی مبتنی است که تامین و برقراری تمهیدات زندگی مناسب با درجه رفاه بالاتر برای عموم شرکای اجتماعی خود می بایست از اولویت های اساسی این مجموعه محسوب گردد. بنابراین استراتژی اصلی ما در گروه بازرگانی یوسف زاده (YTG) فراهم آوردن به موقع و تامین نمودن مناسب ترین خدمات با کیفیت های برتر از مطمئن ترین منابع با بهترین تسهیلات و پشتیبانی ها تبیین می گردد.

35

کشور


لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد

1250

مقالات


لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد

89

پروژه ها


لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد

20

سال تجربه


گروه بازرگانی یوسف زاده با بیش از 20 سال تجربه در امور ترخیض کالا از کلیه گمرکات کشور

چطور شروع کنید؟

لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد